Menu Zamknij

Cele PTH

  1. Poprawa jakości procedur histeroskopowych zarówno w zakresie  diagnostyki patologii jamy macicy jak i leczenia.tej patologii
  2. Prowadzenie stałego nadzoru nad jakością, skutecznością i bezpieczeństwem  leczenia histeroskopowego zgodnie z Dyrektywą Unijną. 
  3. Prowadzenie szerokiej akcji edukacyjnej w zakresie histeroskopii zarówno wśród społeczeństwa jak i lekarzy. 
  4. Organizacja wsparcia merytorycznego dla pacjentów - popularyzacja metod histeroskopowych w społeczeństwie. 
  5. Poszerzenie wykwalifikowanej kadry medycznej wyspecjalizowanej w histeroskopii.
  6. Zwiększenie efektywności i szybkości transferu innowacji i nowych technologii do praktyki leczniczej - tworzenie nowych koncepcji i koordynowanie wdrażania projektów transferujących nowoczesne technologie.
  7. Nawiązanie długotrwałej współpracy i pozyskanie grantów, dzięki wspólnym, w tym międzynarodowym, inicjatywom.