Menu Zamknij

Korzyści dla członków PTH:

 • Przynależność do elitarnego Towarzystwa Naukowego
 • Otrzymywanie informacji o konferencjach i kursach
 • Zniżkowe opłaty wpisowe na konferencje i kursy organizowane przez PTH
 • Możliwość nawiązania współpracy naukowo – badawczej 
 • Bezpłatny dostęp do nagrań z kongresów i kursów realizowanych przez PTH
 • Współudział we wspólnych projektach krajowych jak i zagranicznych (wynik współpracy biznes-biznes, nauka-biznes),
 • Nowe usługi (wynik współpracy biznes-biznes, nauka-biznes), 
 • Przynależność do grupy zakupowej (obniżenie kosztów),
 • Nowe rynki zbytu (turystyka medyczna),
 • Wymiana doświadczeń,Współpraca ze sferą B+R (działalność badawczo – rozwojowa):

Wysokość składki

01 kwietnia  2021 w Warszawie Walne Zebranie PTH przyjęło uchwałę dotyczącą wysokości i sposobu naliczania składek członkowskich w Polskim Towarzystwie Histeroskopii od 2021 roku, o poniższej treści:

„Zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Histeroskopii ustala od 1 kwietnia 2021 roku wysokość składki członkowskiej w PTH na kwotę*:

200,00 zł

dla członków PTH powyżej 35 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;


150,00 zł

dla członków PTH poniżej 35 roku życia; z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;


100,00 zł

dla członków PTH - pielęgniarek i techników medycznych;


0,00 z

(zwolnienie z opłaty) dla członków PTH poniżej 26 roku życia i powyżej 65 roku życia.”

Wyliczenie wysokości składki następować będzie na podstawie numeru PESEL (a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL – obcokrajowców – na podstawie daty urodzenia).

Płatności:

składkę członkowską można wpłacać przelewem na rachunek bankowy PTH, prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. dedykowany do wpłat składek członkowskich:

 1. Nr rachunku:
 2. Właściciel konta: Polskie Towarzystwo Histeroskopii
 3. Tytuł: Składka PTH za rok 2021, imię i nazwisko, PESEL/data urodzenia