Menu Zamknij

Działalność  PTH

Głównymi aspektami działalności Polskiego Towarzystwa Histeroskopii jest działalność naukowo-analityczna, edukacyjno-szkoleniowa oraz monitorująco-nadzorcza w dziedzinie histeroskopii.

biology, research, laboratory

Działalność naukowa PTH będzie ukierunkowana na aplikacyjne wykorzystanie badań naukowych z zakresu histeroskopii. Do analiz będą wykorzystywane m.in. dane uzyskane w procesie nadzorowania ośrodków a tym samym możliwe będzie opracowanie rekomendacji,  Dodatkowym aspektem działalności PTH będzie jego funkcja informacyjna, polegająca z jednej strony na publikowaniu wyników analiz, z drugiej na prowadzeniu akcji edukacyjnych związanych z histeroskopią. Społeczne akcje edukacyjno-informacyjne będą miały na celu zwiększenie świadomości społecznej możliwych zastosowań histeroskopii. Spodziewanym efektem kampanii tego typu będzie wcześniejsze rozpoczynanie leczenia, a co za tym idzie, jego większa skuteczność.

Działalność edukacyjna PTH skupi się na kształceniu podyplomowym w zakresie histeroskopii. Szkolenia będą prowadzone na kilku płaszczyznach – główne z nich to szkolenia kliniczne. Praktyczna działalność szkoleniowa będzie obejmować kursy z zakresu histeroskopii, Szkolenia skupiać będą się na aspektach praktycznych w tej dziedzinie, co znajdzie odzwierciedlenie w zajęciach typu „hands-on” prowadzonych w specjalnie do tego celu przygotowanych treningowych salach zabiegowych oraz operacje histeroskopowe do bezpośredniego oglądu na żywo.

surgery, hospital, doctor
doctor, medical, medicine

Działalność PTH w zakresie monitorowania i nadzorowania leczenia będzie skupiała się na monitorowaniu jakości opieki oferowanej przez ośrodki zajmujące się histeroskopią, nadzorowaniu leczenia histeroskopowego poprzez wydawanie zaleceń postępowania oraz licencjonowaniu ośrodków mających w swojej ofercie zabiegi histeroskopowe. Monitorowanie jakości opieki będzie odbywało się na zasadzie okresowej analizy danych nadsyłanych w czasie rzeczywistym przez ośrodki.

Licencjonowanie ośrodków odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zarządzania jakością z uwzględnieniem unikalnej specyfiki leczenia histeroskopowego. Licencjonowanie będzie traktowane jako zewnętrzne potwierdzenie jakości oferowanej opieki.