Menu Zamknij

Polskie Towarzystwo Histeroskopii

Zaproszenie na 2. Kongres Polskiego Towarzystwa Histeroskopii

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na 2. Kongres Polskiego Towarzystwa Histeroskopii, który odbędzie się w dniach 25-26 października 2024 roku. Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.kongres.pth.edu.pl.

Przypominamy, że członkowie naszego towarzystwa mogą skorzystać z preferencyjnych stawek uczestnictwa.

Rejestracja na kongres rozpocznie się 10 czerwca. Serdecznie zachęcamy do wcześniejszego zapisania się, aby skorzystać z oferowanych korzyści.

Do zobaczenia na kongresie!

Z poważaniem,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Histeroskopii

 

DR N.MED. JACEK DONIEC

Prezes Polskiego Towarzystwa Histeroskopii

Uczestnictwo w Kongresie pozwoli zaktualizować wiedzę na temat najnowszych możliwości w leczeniu patologii jamy macicy, co w zawodzie lekarza ginekologa jest absolutną koniecznością,

Członkostwo w PTH

Korzyści dla członków PTH:

Partner strategiczny PTH

Zarząd PTH

Poniżej przedstawiamy założycieli Polskiego Towarzystwa Histeroskopii, których niezłomna pasja i zaangażowanie przyczyniły się do stworzenia podwalin dla rozwoju i promocji histeroskopii w naszym kraju

 

 

DR N.MED. JACEK DONIEC

Prezes Polskiego Towarzystwa Histeroskopii

CENTRUM CHIRURGII ROBOTYCZNEJ

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY

Centralny Szpital Kliniczny MON

PROF DR HAB.N.MED. WŁODZIMIERZ BARANOWSKI

Vice prezes Polskiego Towarzystwa Histeroskopii

KLINIKA GINEKOLOGII I GINEKOLOGII

ONKOLOGICZNEJ WOJSKOWY INSTYTUT

MEDYCZNY Centralny Szpital Kliniczny MON

Kongres PTH

1

Dlaczego warto

Uczestnictwo w Kongresie pozwoli zaktualizować wiedzę na temat najnowszych możliwości w leczeniu patologii jamy macicy, co w zawodzie lekarza ginekologa jest absolutną koniecznością,

2

Wiedza

Pozyskanie aktualnej wiedzy nt. danych naukowych i obowiązujących standardów postępowania zgodnie z zasadą EVIDENCE BASED MEDICINE - wykłady oparte są na naukowych faktach i najświeższych doniesieniach,

Dr. Chyna Jackson

Optometrist Specialist

3

Współpraca

Możliwość poznania innych punktów widzenia,

4

Warsztaty

Możliwość wzięcia udziału w warsztatach hands-on i zdobycie dodatkowych punktów medycznych,

Działalność PTH

Głównymi aspektami działalności Polskiego Towarzystwa Histeroskopii jest działalność naukowo-analityczna, edukacyjno-szkoleniowa oraz monitorująco-nadzorcza w dziedzinie histeroskopii.
Działalność naukowa PTH będzie ukierunkowana na aplikacyjne wykorzystanie badań naukowych z zakresu histeroskopii. Do analiz będą wykorzystywane m.in. dane uzyskane w procesie nadzorowania ośrodków a tym samym możliwe będzie opracowanie rekomendacji, Dodatkowym aspektem działalności PTH będzie jego funkcja informacyjna, polegająca z jednej strony na publikowaniu wyników analiz, z drugiej na prowadzeniu akcji edukacyjnych związanych z histeroskopią. Społeczne akcje edukacyjno-informacyjne będą miały na celu zwiększenie świadomości społecznej możliwych zastosowań histeroskopii. Spodziewanym efektem kampanii tego typu będzie wcześniejsze rozpoczynanie leczenia, a co za tym idzie, jego większa skuteczność.
skupi się na kształceniu podyplomowym w zakresie histeroskopii. Szkolenia będą prowadzone na kilku płaszczyznach – główne z nich to szkolenia kliniczne. Praktyczna działalność szkoleniowa będzie obejmować kursy z zakresu histeroskopii, Szkolenia skupiać będą się na aspektach praktycznych w tej dziedzinie, co znajdzie odzwierciedlenie w zajęciach typu „hands-on” prowadzonych w specjalnie do tego celu przygotowanych treningowych salach zabiegowych oraz operacje histeroskopowe do bezpośredniego oglądu na żywo.
będzie skupiała się na monitorowaniu jakości opieki oferowanej przez ośrodki zajmujące się histeroskopią, nadzorowaniu leczenia histeroskopowego poprzez wydawanie zaleceń postępowania oraz licencjonowaniu ośrodków mających w swojej ofercie zabiegi histeroskopowe. Monitorowanie jakości opieki będzie odbywało się na zasadzie okresowej analizy danych nadsyłanych w czasie rzeczywistym przez ośrodki.Licencjonowanie ośrodków odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zarządzania jakością z uwzględnieniem unikalnej specyfiki leczenia histeroskopowego. Licencjonowanie będzie traktowane jako zewnętrzne potwierdzenie jakości oferowanej opieki.

Misja i Cele PTH

Misją PTH są propagowanie działań zmierzających do poprawy jakości diagnostyki i leczenia patologii jamy macicy z zastosowaniem metod histeroskopowych. Misja ta będzie realizowana poprzez stworzenie sieci wszystkich członków Towarzystwa współpracy i współpracy obejmującej transfer wiedzy oraz implementację najnowocześniejszych technologii i innowacyjnych rozwiązań w technikach histeroskopowych. Nadrzędnym celem PTH jest optymalizacja leczenia metodami histeroskopowymi w Polsce, a tym samym wzrost rangi i jakości usług dla pacjentów krajowych i zagranicznych.

Misją PTH są propagowanie działań zmierzających do poprawy jakości diagnostyki i leczenia patologii jamy macicy z zastosowaniem metod histeroskopowych. Misja ta będzie realizowana poprzez stworzenie sieci wszystkich członków Towarzystwa współpracy i współpracy obejmującej transfer wiedzy oraz implementację najnowocześniejszych technologii i innowacyjnych rozwiązań w technikach histeroskopowych. Nadrzędnym celem PTH jest optymalizacja leczenia metodami histeroskopowymi w Polsce, a tym samym wzrost rangi i jakości usług dla pacjentów krajowych i zagranicznych.

Wysokość składki

01 kwietnia 2021 w Warszawie Walne Zebranie PTH przyjęło uchwałę dotyczącą wysokości i sposobu naliczania składek członkowskich w Polskim Towarzystwie Histeroskopii od 2021 roku, o poniższej treści: „Zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Histeroskopii ustala od 1 kwietnia 2021 roku wysokość składki członkowskiej w PTH na kwotę*:

Wyliczenie wysokości składki następować będzie na podstawie numeru PESEL (a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL – obcokrajowców – na podstawie daty urodzenia).

Płatności:

składkę członkowską można wpłacać przelewem na rachunek bankowy PTH, prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. dedykowany do wpłat składek członkowskich:

  • Nr rachunku: 65 1600 1462 1856 8655 0000 0001
  • Właściciel konta: Polskie Towarzystwo Histeroskopii
  • Tytuł: Składka PTH za rok 2021, imię i nazwisko, PESEL/data urodzenia
     
     
dla członków PTH powyżej 35 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;
dla członków PTH poniżej 35 roku życia; z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;
dla członków PTH – pielęgniarek i techników medycznych;
(zwolnienie z opłaty) dla członków PTH poniżej 26 roku życia i powyżej 65 roku życia.”

Kontakt